• Personenwagens

BELEIDSMAATREGELEN VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

RCM BelgiŽ (hierna "SAGA BelgiŽ" genoemd), een bedrijf van de RCM Groep, hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit beleid heeft tot doel u op transparante wijze te informeren over onze praktijken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

SAGA BelgiŽ verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), die de voorwaarden bepaalt waaronder verwerkingen van persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd.

Alle informatie die wordt verzameld in de SAGA-concessies in BelgiŽ of via de websites www.mercedes-benz-saga.be, www.rcm-saga.be en www.saga-occasions.be/nl/ (hierna de "site(s)") en die u direct of indirect identificeert, wordt beschouwd als persoonsgegevens en zal worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verwerkingsverantwoordelijke voor de op onze websites verzamelde en verwerkte gegevens is RCM BelgiŽ (ook bekend onder haar handelsnaam "SAGA BelgiŽ"), gevestigd te Rue Albert Einstein 5, 1400 Nijvel.

De RCM Groep, waartoe het bedrijf SAGA BelgiŽ en haar dochterondernemingen behoren, heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die u kunt bereiken op het volgende adres: .

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING, JURIDISCHE GRONDSLAGEN EN BEWARINGSTERMIJNEN

 Doel van de verwerking

 Juridische grondslag

 Verwerkte gegevens

 Bewaartermijn

 Beheer van de inschrijving op de nieuwsbrief Legitiem belang Verspreiding van informatie via de nieuwsbrief

 E-mailadres, geselecteerde concessie De duur van de inschrijving van de betrokkene op de nieuwsbrief.
 Beheer van de commerciŽle relatie (bestelling, onderhoud van het voertuig) en prospectie Uitvoering van de overeenkomst Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, beroep. Voor klanten: 5 jaar na beŽindiging van de commerciŽle relatie, behalve facturen, gearchiveerd gedurende 10 jaar. Voor potentiŽle klanten: 1 jaar na de verzameling van de persoonsgegevens of na het laatste contact van de potentiŽle klant.

 Beheer van verzoeken via het contactformulier Legitiem belang

Beantwoorden van contact- of afspraakverzoeken.
Uitvoering van de overeenkomst/precontractuele elementen


 Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geselecteerde concessie, dienst die het verzoek ontvangt, bericht Voor klanten: 5 jaar na beŽindiging van de commerciŽle relatie

Voor potentiŽle klanten: 1 jaar na de verzameling van de persoonsgegevens of na het laatste contact van de potentiŽle klant

 Websitebezoekers meten Toestemming Google Analytics-ID en gerelateerde gegevens 13 maanden na het plaatsen van de cookie

 Advertenties personaliseren Toestemming Identifiers van Microsoft Ads, Google Analytics en gerelateerde gegevens

 13 maanden na het plaatsen van de cookie

CATEGORIEňN VAN GEŌNTERESSEERDEN IN DE GEGEVENS

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

- Verspreiding binnen de RCM Groep:

De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de relevante diensten en entiteiten van RCM BelgiŽ die betrokken zijn bij het doel van uw verzoek en kunnen worden gedeeld met andere entiteiten van de RCM Groep wanneer hun communicatie nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde verwerkingen.

- Overdracht van gegevens aan onderaannemers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten in het kader van de bovengenoemde verwerkingen.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. Deze ontvangende landen kunnen door de Europese Commissie worden erkend als een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens of er kan geen adequaatheidsbesluit zijn genomen. In elk geval worden passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u instemt met het plaatsen ervan, kan het beheer van de cookies op de website gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie impliceren, met name naar de Verenigde Staten, die worden gereguleerd in overeenstemming met de Europese regelgeving.

RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform de bepalingen van de AVG kunt u de volgende rechten uitoefenen:

- Recht op toegang: het recht om te weten of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en om toegang tot die gegevens te verkrijgen;

- Recht op rectificatie: het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of om ontbrekende gegevens aan te vullen;

- Recht op verwijdering: het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien mogelijk;

- Recht van bezwaar: het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang;

- Recht om toestemming in te trekken: wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen zonder opgave van redenen;

- Recht op beperking: het recht om de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode stop te zetten;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen over de verwerking van uw gegevens, kunt u een e-mail sturen naar .
Als u van mening bent dat uw rechten na contact met ons niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJWERKING VAN HET GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is gepubliceerd op 14/05/2024. In geval van wijzigingen in dit beleid, wordt u op de hoogte gebracht via deze pagina.


 

 

Waar bent u naar op zoek?